Yn y dechreuad

Dyma’r tro cynta erioed i mi sgwennu neges mewn blog! Dwi di arfer sgwennu datganiadau i’r wasg, a bellach yn defnyddio Facebook yn y gwaith (sydd yn eitha gwahanol i’w ddefnyddio’n bersonol!) – ond bydd angen dod o hyd i lais newydd ar gyfer blog mae’n debyg. Felly dyna un peth dwi isho ymarfer.

Dwi di penderfynu blogio yn Gymraeg ar gyfer cpd23 – dwi heb ddarganfod os oes na rywun arall yn gwneud eisoes. Un her fydd dod o hyd i’r cywair iaith priodol – ddim rhy ffurfiol ac eto ddim yn rhy anffurfiol. Dwi di bod yn chwarae hefo gosodiadau wordpress – mae modd cael bron y cwbl o’r safle yn Gymraeg – ond nes dwi di arfer hefo’r ‘jargon’ dwi am ei adael yn y gwreiddiol neu fe fydda i wedi drysu fy hun.

Dwi’n dilyn cpd23 er mwyn dysgu rhagor am Web 2.0 mewn ffordd mwy strwythuredig. Dwi di darllen blog Alyson Tyler o CyMAL http://alyson23things.wordpress.com/ – difyr iawn oedd darllen ei hymateb hi i’r gwahanol declynnau a sianelau.

Mae marchnata Gwasanaeth Llyfrgell Sir Ddinbych yn un o fy nghyfrifoldebau. Rydym eisoes ar Facebook ers tua 5 mis (Llyfrgelloedd Sir Ddinbych Denbighshire Libraries). Rydym wedi penderfynu bod angen sefydlu blog i’r gwasanaeth – a hoffwn er enghraifft weld darllenwyr a defnyddwyr yn blogio i ni fel gwesteion. Dwi’n gobeithio perswadio dau gyd-weithiwr i ymuno hefo fi i ddilyn cpd23 hefyd.

Felly i ffwrdd â fi – dwi’n ymuno dau fis ar ôl i’r cwrs gychwyn ond ta waeth!

About Bethan

Reading Services Manager, Denbighshire Libraries
This entry was posted in Blog Cymraeg and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s