Peth 2: Wedi creu blog ‘go iawn’

Cefais fy ysbrydoli yn dilyn cychwyn cpd23 i greu blog y tu allan i’r gwaith. Dwi’n artist cwiltiau yn fy amser fy hun ac yn aelod o grwp o’r enw Cwilt Cymru. Roedden ni angen rhyw fath o bresenoldeb arlein ac felly dyma fynd ati i greu cwiltcymru.wordpress.com. Fe gymerodd tua hanner diwrnod o waith, ond dwi bellach yn teimlo yn llawer mwy cyfarwydd â’r rhaglen WordPress ac wedi llwyddo i greu tudalennau o fewn tudalennau, wedi mewn-osod (embed?) pdf o erthygl cylchgrawn, creu orielau lluniau – a phostio negeseuon. Mae tipyn mwy o waith i’w wneud arno ond dwi’n falch iawn ohonno hyd yn hyn!

About Bethan

Reading Services Manager, Denbighshire Libraries
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s